Opleiding tot accountant

De accountancy bestrijkt een enorm breed werkgebied. Van particulieren tot bedrijven en van ondernemers tot bestuurders: heel wat mensen vertrouwen op de vaardigheden van de accountant.
Sommige accountants houden zich vooral bezig met de controle en opmaak van jaarrekeningen; andere accountants dragen verantwoordelijkheid voor de complete administratie.

Het beroep van accountant is grofweg onder te verdelen in twee soorten. Daarover leggen we je hieronder het één en ander uit. Vervolgens vertellen we je welke opleiding nodig is om dit beroep uit te mogen oefenen.

De accountant-administratieconsulent en de registeraccountant

Het vak van accountant is wettelijk beschermd. Niet iedereen kan zich dus zomaar als accountant beschikbaar stellen. In Nederland is de wettelijke status van accountant opgesplitst en geregeld in twee verschillende wetten. Deze betreffen de accountant-administratieconsulenten en de registeraccountants.

Een accountant-administratieconsulent is een accountant die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de administratie en jaarrekeningen voor particulieren en kleine ondernemingen. Ook advies maakt vaak deel uit van de werkzaamheden.
Deze accountant staat ingeschreven in het register van de beroepsorganisatie NovAA en mag achter zijn naam de toevoeging ‘AA’ voeren. In de praktijk wordt de accountant-administratieconsulent ook wel AA-accountant genoemd.

Van grote bedrijven en organisaties, die bijvoorbeeld aan overheden of aandeelhouders verantwoording moeten afleggen, dient de administratie aan hoge eisen te voldoen. Daarvoor vertrouwen zij op een registeraccountant. Een registeraccountant is een accountant die jaarrekeningen en andere financiële rapportages opstelt en/of controleert en die bevoegd is daarover een verklaring af te leggen. De registeraccountant is deskundig op gebieden als controle, bestuurlijke informatieverzorging en verslaggeving naar externe partijen.

Deze accountant staat ingeschreven in het register van de beroepsorganisatie NIVRA en mag achter zijn naam de toevoeging ‘RA’ voeren.

Accountant worden: Opleiding

Voor de twee soorten accountant gelden natuurlijk ook verschillende opleidingseisen. Voor zowel de AA-accountant als de RA-accountant geldt dat het leertraject pas klaar is na een aanvullende praktijkopleiding of traineeship. De precieze opleidingseisen zijn vastgelegd in de bepalingen van de beroepsorganisaties NovAA en NIVRA.

De basis om AA-accountant te worden, leg je in minimaal een HBO-bachelor. Deze opleiding kun je tegenwoordig zelfs in de vorm van een thuisstudie volgen. Vervolgens ga je een praktijktraject in waarbij je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Pas als je die afgerond hebt, kom je in aanmerking om ingeschreven te worden in het AA-register.

Voor een registratie als RA-accountant is een uitgebreide scholing nodig. Dit traject start met een Bachelor- en Masteropleiding Accountancy. Vervolgens dien je de post-master te volgen die voorafgaat aan een praktijkopleiding, die drie jaar duurt.