Opleiding tot vermogensbeheerder

Dat we tegenwoordig in financieel woelige tijden leven, is niemand ontgaan. Hoewel de crisis allerlei negatieve gevolgen heeft, brengt deze ook mogelijkheden met zich mee. Zo wordt het steeds interessanter om een baan in de financiële sector na te streven. Eén bijzondere tak van sport is het vermogensbeheer. We leggen hier uit wat een vermogensbeheerder precies doet en gaan daarna in op de opleiding die toegang geeft tot het uitoefenen van het beroep van vermogensbeheerder.

De vemogensbeheerder: Wie, wat, waar?

Een vermogensbeheerder dien je niet te verwarren met een budgetbeheerder. Een budgetbeheerder beheert doorgaans kleinere budgetten voor particulieren die hier, om wat voor reden dan ook, niet zelf toe in staat zijn. Een vermogensbeheerder gaat juist over grote portefeuilles, doorgaans met het doel het geld te beleggen om een zo hoog mogelijk rendement te behalen uit dat vermogen.
Vermogensbeheer wordt ook wel aangeduid als investment management of asset management.

Als vermogensbeheerder kun je in dienst staan van een individueel persoon of van een collectief, zoals een beleggingsfonds.
Wanneer de vermogensbeheerder het vermogen van een individuele opdrachtgever beheert, wordt er eerst in onderlinge afspraken vastgelegd hoe het vermogen belegd dient te worden, welke beslissingen zelfstandig genomen mogen worden en hoe de communicatie naar de opdrachtgever toe dient te verlopen. Doorgaans hanteert een vermogensbeheerder een minimum bedrag; voor een paar duizend euro hoeft een klant niet aan te kloppen.
Met een kleiner bedrag kunnen mensen vaak wel terecht bij een beleggingsfonds. Ook daar gaat een vermogensbeheerder over de beleggingen maar het vermogen is dan afkomstig van een collectief. Een ander voorbeeld waarbij de vermogensbeheerder het vermogen van een collectief toevertrouwd krijgt, is een pensioenfonds.

Het vak van vermogensbeheerder kan dus verschillende vormen aannemen. Doorgaans is het een zelfstandige functie en het behelst altijd een grote verantwoordelijkheid. Het vak van vermogensbeheerder is ongetwijfeld één van de meest uitdagende functies binnen de financiële sector.
Hieronder schetsen we een beeld van de benodigde bagage die toegang geeft tot uitoefening van dit beroep.

Vermogensbeheerder worden: Opleiding

Een vermogensbeheerder dient over een vergunning te beschikken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze wordt uiteraard niet zomaar toegekend.
Een vermogensbeheerder beschikt over een HBO of academische vooropleiding. Voorbeelden hiervan zijn de HBO-opleiding Financial Services Management en een universitaire economiestudie met Financiering en Belegging als specialisatie. Om vermogensbeheerder te worden, volgen de meesten na een dergelijke opleiding nog interne training bij bijvoorbeeld een bank of een fonds, waar ze hun vaardigheden en kennis verder kunnen ontwikkelen.

Als je aan het begin staat van je opleiding of een financiële studie achter de rug hebt en je aan het oriënteren bent op het vak van vermogensbeheerder, dan kun je het beste ook navraag doen bij verschillende banken en fondsen over de eisen en leertrajecten die zij hanteren voor hun vermogensbeheerders.