Dan krijg je (als werknemer) tegenwoordig altijd te maken met de Wet WIA. Van hieruit wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Een zelfstandige kan aanspraak maken op zijn of haar particuliere AOV of aansprakelijkheidsverzekering.

Het UWV of de verzekeringsmaatschappij zullen eerst de juistheid van de ziekmelding willen verifiëren alvorens zij tot uitkering overgaan. De beoordeling wordt gedaan door een aantal “deskundigen” van het UWV of verzekeringsmaatschappij. De keuringsarts komt als eerste aan bod, eventueel gevolgd door een expertise, waarna de arbeidsdeskundige het “werk” afmaakt. De uitkomst is tegenwoordig voorspelbaar. Een zorgvuldige beoordeling op basis van je ziekteverloop is een utopie. Geen prettig vooruitzicht dus. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat iedereen tegen zo’n keuring opziet. Je verdere bestaan hangt hier immers van af.

Veel patiëntenverenigingen, hulporganisaties en vakbonden strijden al heel lang voor een rechtvaardiger beleid. De verdeeldheid is echter nog groot omdat ieder zijn eigen belang nastreeft. Wij willen, als ervaringsdeskundigen, de krachten bundelen om vanuit deze positie een vuist te maken waardoor inspraak mogelijk wordt. Het gaat er tenslotte om dat iemand die (door welke oorzaak ook)  werkelijk geen arbeid kan verrichten, de tijd krijgt om te herstellen zonder geconfronteerd te worden met alle bijkomende besognes die het herstelproces onnodig in de weg staan. Niemand weet beter als jij wat er zoal op je af komt wanneer je onvrijwillig “uitgeschakeld” bent.

De herbeoordelingen staan nog altijd ter discussie. Toch zet het UWV door op de door de politiek ingezette ramkoers. Niemand schijnt daar gelukkig mee te zijn. Zelfs de werknemers van het UWV spuien hun gal of (moeten) vertrekken. Wat blijft zitten volgen de instructies lijdzaam op. Robots van een systeem dat aan alle kanten rammelt. Wij zijn daar de dupe van. Laat je dat ook gebeuren of help je mee dit onrecht te bestrijden?

Bron: https://cv-voorbeelden.nl/

Door beheerder

Gerelateerd bericht