BHV herhalingscursus volgen

Een BHV certificaat is een erkend certificaat dat u kunt behalen door een cursus te volgen voor bedrijfshulpverlener. Eens in de zoveel tijd moet u een BHV herhalingscursus doen. Uw kennis moet namelijk actueel blijven. Als er nieuwe technieken bekend worden of andere veranderingen plaats vinden dan moet een BHV-er hier natuurlijk wel van op de hoogte zijn.

Taken

Maar wat doet een BHV-er nu precies? Het is vrij simpel eigenlijk. Een BHV-er is opgeleid om in geval van nood werknemers en eventuele klanten in veiligheid te brengen. Om dat te kunnen verzekeren, leert een BHV-er veel verschillende vaardigheden aan. Zo kan een BHV-er bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen. Maar hij kan meer dan dat. Anders zou een BHV certificaat hetzelfde zijn als een EHBO-diploma. Een BHV-er kan daarnaast bijvoorbeeld ook mensen uit een brandend gebouw krijgen en kan tijdens allerlei andere rampen hulpverlening bieden.

Bijblijven

De BHV herhalingscursus moet u af en toe volgen om u en uw werkgever ervan te overtuigen dat u nog steeds de kennis van uw training paraat hebt. De BHV-er leert tegenwoordig twee belangrijke dingen. Het eerste deel is vooral levensreddende handelingen zoals reanimatie. Het tweede deel bestaat uit kennis van wat er moet gebeuren bij brand of ontruiming om andere redenen.

Door beheerder